UNIŠKO BB s.r.o.

 

Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP a OPP

 

Spoločnosť UNIŠKO BB s. r. o., Banská Bystrica vznikla v roku 2006 s cieľom poskytovať komplexné služby výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č. 11819/S . 

Dovoľujeme si Vám oznámiť nové sídlo našej spoločnosti :

Partizánska cesta 71

974 01 Banská Bystrica

e-mail: unisko@unisko.sk,        tel: 048/413 60 38       mobil: 0948 029 412

 

SVOJU POŽIADAVKU PROSÍME PÍŠTE NA NÁŠ EMAIL

 


 

PRE  ROK 2022 PONÚKAME  KURZY
 

1. Odborná a aktualizačná odborná príprava na práce s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
 

Termíny:   23.03.2022 , a podľa požiadaviek odberateľov 1 x mesačne

2. Odborná a aktualizačná odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

Termíny:    22.03.2022 a podľa požiadaviek odberateľov 1 x mesačne

Odborný garant a lektor: MUDr. Ľubica Hettychová
 

 

 • ZÁKLADNÁ A AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY  

- základná odborná príprava - podľa záujmu
- aktualizačná odborná príprava  - jún 2022

 

 • ZÁKLADNÁ A AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV     

    - základná odborná príprava a 
  - aktualizačná odborná príprava   -   podľa záujmu

 

PODĽA POŽIADAVIEK ZABEZPEČÍME V TERMÍNOCH 1 x MESAČNE:

ODBORNÁ PRÍPRAVA A AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA

 • KURZ OBSLUHY KOTLOV do 100 kW a nad 100 kW,
  OBSLUHA TNS 

   
 • TERMÍNY podľa požiadaviek objednávateľov

 

 • KURZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V ELEKTROTECHNIKE
  AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA ELEKTROTECHNIKOV

 

aktualizačná odborná príprava  a
odborná príprava -   pre § 21, 22, 23
podľa požiadaviek objednávateľov

 

 • KURZY PRVEJ POMOCI

podľa požiadaviek objednávateľov