UNIŠKO BB s.r.o.

 

Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP a OPP

 

Spoločnosť UNIŠKO BB s. r. o., Banská Bystrica vznikla v roku 2006 s cieľom poskytovať komplexné služby výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č. 11819/S . 

Dovoľujeme si Vám oznámiť nové sídlo našej spoločnosti :

Partizánska cesta 71

974 01 Banská Bystrica

e-mail: unisko@unisko.sk,        tel: 048/47 000 54       mobil: 0948 029 412

 

ĎAKUJEME  NAŠIM KLIENTOM ZA SPOLUPRÁCU


A PRAJEME


ÚSPEŠNÝ ROK 2016

 


 

 

PRE  ROK 2016 PONÚKAME  KURZY

1. Odborná a aktualizačná odborná príprava na práce s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
 

Termíny:   23.06. 2016 a podľa požiadaviek objednávateľov
v 2. polroku 2016

2. Odborná a aktualizačná odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

Termíny:   03.06.2016 a podľa požiadaviek objednávateľov

Odborný garant a lektor: MUDr. Ľubica Hettychová
 

 

 • ZÁKLADNÁ A AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA TECHNIKOV POŽIARNEJ OCHRANY  

                       - základná odborná príprava od 30.05.2016

 • ZÁKLADNÁ A AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA BEZPEČNOSTNÝCH TECHNIKOV     

                       

     - aktualizačná odborná príprava   26.05.-27.05.2016

 

PODĽA POŽIADAVIEK ZABEZPEČÍME V TERMÍNOCH 1 x MESAČNE:

ODBORNÁ PRÍPRAVA A AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA

 • KURZ OBSLUHY KOTLOV do 100 kW a nad 100 kW,
  OBSLUHA TNS

odborná príprava - podľa požiadaviek objednávateľov

 • KURZ OBSLUHY RMRP V ŤAŽBE DREVA
 • KURZ OBSLUHY  RMRP PRI INEJ ČINNOSTI
 • KURZ OBSLUHY KROVINOREZOV

PODĽA POŽIADAVIEK ZABEZPEČÍME:

 • KURZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V ELEKTROTECHNIKE
  AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA ELEKTROTECHNIKOV

aktualizačná odborná príprava                    06.06.2016
odborná príprava  06.06-08.06.2016 a podľa požiadaviek objednávateľov

 

 • KURZ PRVEJ POMOCI

podľa požiadaviek objednávateľov