Kontakt

UNIŠKO BB s.r.o.                                                                              

Adresa sídla : Partizánska cesta 71, 97401 Banská Bystrica,

e-mail : unisko@unisko.sk,

tel: 048/47 000 54 mobil: 0948 029412

Fakturačné údaje :

IČO: 36650676

DIČ: 2022205163

IČ DPH: SK 2022205163

Bankové spojenie: TATRA BANKA
IBAN SK25 1100 0000 0029 4901 7625