Druhy oprávnení na výchovu a vzdelávanie BOZP a OPP


Oprávnenia vydané NIP v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
Oprávnenie vydané MV SR Prezídiom Hasičského a záchranného zboru